Praktisk info

Teoritider: Tirsdag kl. 18:00- 21:30 Onsdag kl. 17:00 – 20:30 Hvordan kommer jeg til ASA KØRESKOLE?

 • Bus: 2A lige til døren.
 • Metro station: Axel Møllers Have ca 750 meter
 • Tog: S-tog, Grøndal station. (klik her for at se det på et kort)
 • Alle 1.gangselever skal starte køretimerne på manøvrebane.
 • Når du skal ordne “Ansøgning om kørekort”, skal du medbringe foto til egen læge, for at få en lægeattest.
 • Lægeattesten er gyldig 3 måneder før påtegning og 12 måneder efter påtegning.
 • Lægeattesten samt kopi af sygesikringsbevis afleveres på køreskolen, sammen med prøvegebyr.
 • For ikke danske statsborgere, afleveres tillige kopi af opholdstilladelse.
 • Husk! Tilmeld dig førstehjælpskursus ved 1. gangserhvervelse til bil/mc.
 • Lægeattest skal medfølge ved ansøgning om 1.gangs kørekort, erhvervskort samt ved udvidelse til stort kørekort.
 • Før teoriprøven skal du have haft alle teorilektioner samt kørsel frem til og med “Mørkekørselr”.
 • Når du berammes til teoriprøve eller praktisk prøve, skal du selv sørge for at få besked på køreskolen om dato og tidspunkt for prøven.
 • Skal prøven ændres, skal det ske mindst 4 hverdage før prøvedatoen.
 • O.B.S. Ansøgning om kørekort skal have underskrift fra både teori- og kørelærer før teoriprøven og medbringes til prøven.
 • En bestået teoriprøve gælder i 12 måneder.
 • Alle elever skal før køreprøve på køreteknisk kursus. Betaling ved tilmelding.
 • Husk ansøgning + lektionsplan + gyldig pas

Du må aldrig have pauser i undervisningen ud over 3 måneder. (Forfra)

 • Kørekortet er normalt gyldigt til du fylder 70 år.
 • Husk: Kørekortet på prøve de første 3 år!