Hvordan kommer jeg til ASA KØRESKOLE?

 • Bus: 2A lige til døren.
 • Metro station: Axel Møllers Have ca 750 meter
 • Tog: S-tog, Grøndal station. (klik her for at se det på et kort)
 • Alle 1.gangselever skal starte køretimerne på manøvrebane.
 • Pasfoto og lægeattest afleveres på køreskolen
 • Lægeattesten er gyldig 18 måneder før påtegning.
 • For ikke danske statsborgere, afleveres tillige kopi af opholdstilladelse.
 • Husk! Tilmeld dig førstehjælpskursus ved 1. gangserhvervelse 
 • 1. hjælp kursus tages før beramming af køreprøve.
 • Lægeattest skal medfølge ved ansøgning om 1.gangs kørekort.
 • Før teoriprøven skal du have haft 14 teorilektioner samt kørsel frem til og med “Mørkekørsel”.
 • Når du berammes til teoriprøve eller praktisk prøve, skal du selv sørge for at få besked på www.koreprovebooking.dk
 • Skal prøven ændres, skal det ske mindst 3 hverdage før prøvedatoen.
 • O.B.S. Ansøgning om kørekort skal have underskrift fra både teori- og kørelærer før teoriprøven og medbringes til prøven.
 • En bestået teoriprøve gælder i 12 måneder.
 • Alle elever skal før køreprøve på køreteknisk kursus. Betaling ved tilmelding.
 • Husk ansøgning + lektionsplan + gyldig pas evt opholdstilladelse
 • Kørekortet gælder normalt i 15 år, så skal billedet fornys
 • Husk: Kørekortet er på prøve de første 3 år